TILLBAKAVi hade stormöte den 18 september angående trädfällningen vid Norra infarten.

Lugnet före stormen

Intresset var stort trots regnet

Många kom med paraply eller regnställ

Antii beklagade missförståndet och hade planterat nya träd efter "skövlingen"

Siv berättade att Styrelsen inte hade godkänt kalhygget

Styrelsens besked var koncist och solklart

Alla inblandade får komma till tals

En del nöjer sig inte med förklaringen

Mötet drar ut på tiden

Några blir litet uppe i varv.

Det slutar i alla fall att regna