TILLBAKA

 

"Skogsläget" 18 december 2017

Gallringen och avverkningen i skogen har nu avslutats. Några högstubbar har lämnats kvar till insekts- och fågellivet. Skotning, dvs bortforsling av timmer och ris till parkeringen respektive avläggsplatsen vid soptunnorna, kommer att ske så snart markförhållandena tillåter. Övre parkeringen måste därför tills vidare hållas fortsatt stängd.

I aspdungen har vi tagit ner sju aspar som är rötskadade, likaså tre aspar vid övre toaletterna. De kvarvarande asparna är också skadade men bedöms klara max 10 år till. Förnyelse av träden i aspdungen kan eventuellt komma att ske med en lägre/tåligare typ av asp. Björken vid ingången till vintertoa tas bort samt sälgen vid nedre parkeringen som man gör en högstubbe av.

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en planterings- och skötselplan för skogen så att vi så småningom får en fin lundskog i vårt område. Av den anledningen har vi delat in skogsmarken inkl aspdungen i ett 15-tal skötselområden utifrån områdenas specifika karaktärer.