TILLBAKA  

Inbrott i våra kolonistugor på Aspvik ska förhindras efter bästa förmåga!

Det heter grannsamverkan  - ett system som visat sig fungera alldeles utmärkt.

Närpolisen ger oss eftersom goda råd för att vi ska kunna hjälpas åt  ordentligt tillsammans:

         Logga in på medlemssidan  - ÖVRIGT: Trygghetsinformation