TILLBAKA  

 

Kranarnas belägenhet Gamla Området. Kranarnas belägenhet Nya Området

Exakta Instruktioner för vattentömning om hösten

Exakta Instruktioner för vattenpåsättning om våren  Se också FILMEN med detaljer

Dräneringdiken på området

Kranarna i Vattenrummet