Vildsvin har tyvärr hittat hit till Aspvik - vi besiktigar skadorna 7 augusti 2022

Hoppas att U-Bro kommun kan vidta kraftfulla åtgärder!

TILLBAKA